logo
 
     
 

Privacybeleid

BioEnerco B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt.
BioEnerco B.V. zal de door u verstrekte gegevens alleen gebruiken voor de contacten tussen u en BioEnerco B.V. en eventuele leveranciers die in opdracht van BioEnerco B.V. voor u leveringen of werkzaamheden uitvoeren.
BioEnerco B.V. zal afgezien van bovenstaande, geen persoonlijke gegevens door u aan ons verstrekt aan derden doorgeven.

De website van BioEnerco B.V. verstuurt geen 'cookies' naar uw website.

De host van de website van BioEnerco B.V. verzamelt statistische gegevens over het bezoek aan deze website.

U kunt contact met ons opnemen als u op- en/of aanmerkingen heeft over ons privacybeleid.