Biomassa van Werven Energie houdt zich al jaren bezig met het verzamelen van groenrestmateriaal en de verwerking daarvan tot bruikbare grondstoffen. Daarnaast is het een grote uitvoerder in het beheer van natuurterreinen, landschapselementen en terreinen in de stedelijke omgeving.

BioEnerco kan door deze samenwerking een oplossing bieden voor zowel aanbieder van biologisch restmateriaal als voor de afnemer van de daaruit geproduceerde biomassa grondstof.

Door de omvang en de slagkracht van de vier moederbedrijven kunnen langjarige afspraken gemaakt worden die ook nagekomen worden.

 
chipper
 
     
  onderlijn  
 
©2007 BioEnerco